Инфрачервена термография

Термографско обследване на жилища, сгради, промишлени помещения и производствени съоръжения

Термография Услуги Цени Блог
Новини Термография Услуги Цени Контакти Блог
 

Термографията - въпроси и отговори

Инфрачервена термография

Инфрачервена термография
Инфрачервена термография

Термографските снимки позволяват да се определят зоните с намалена топлина, невидими за човешкото око, да се открият проблемите, свързани с повишена топлопроводност, дефекти на топлоизолацията, локализиране на точки на оросяване (свързано с поява на мухъл) и др. Могат да бъдат проверени качеството на монтаж на дограма, на монтаж на изолация на сграда и т.н.

Термографските изследвания на машини, агрегати и отделни техни възли, пещи, енергийни котли в промишлеността, както и на жилищни и обществени сгради в момента на експлоатацията им и след реконструкция позволяват бързо да се откриват възможни потенциални опасности от авария или дефект, както и да се предвидят комплекс от действия за намаляване на топлинните загуби, водещо до намаляване на разходите за отопление.

Термовизията в промишлеността може да се използва за:

Предиктивна поддръжка на електрооборудване – идентифицират се проблеми с лоши електрически връзки;

Предиктивна поддръжка на механично оборудване – откриват се излъчващи повече топлина лагери, куплунзи, зъбни предавки, компресори, топлообменници, изолирани тръбопроводи

Откриване на нарушена изолация по електрически далекопроводи, изолирани топлопроводи и др.

Контрол на качеството на продукцията – откриване на несъвършенства при пластмасови отливки, гумени изделия,електродвигатели и др.

Наблюдаване и контрол на технологични процеси

Изследователски цели в научно-развойните отдели

Откриване на влага в затворени помещения

Оценка на енергийните загуби на съоръжения, машини или сгради

Полезни връзки


Инфрачервена термография
Как инфрачервената термография открива влага?
Колко време обикновено отнема инфрачервената инспекция?
Как може термовизорът да се използва (в моя дом) за предсказуем и превантивен контрол?
Проверяват ли се новопостроени жилища и сгради?
Може ли термовизионната камера да получи образ през стените на дома ми?
Що е термография?
Може ли с инфрачервена камера да се установи наличието на мухъл?
Безопасна ли е инфрачервената термография?
Термографско обследване на промишлени системи и съоръжения