Що е термография?

Термографско обследване на жилища, сгради, промишлени помещения и производствени съоръжения

Термография Услуги Цени Блог
Новини Термография Услуги Цени Контакти Блог
 

Термографията - въпроси и отговори

Що е термография?

Що е термография?
Що е термография?

За всяко тяло с температура над абсолютната нула (-273,15°C) е характерно специфично за температурата му електромагнитно излъчване.

Спектърът на това излъчване се описва от закона на Планк. Термографията е метод за измерване на топлинното излъчване и създаване на топлинни изображения на наблюдаваните обекти.

Полезни връзки


Как инфрачервената термография открива влага?
Може ли термовизионната камера да получи образ през стените на дома ми?
Как може термовизорът да се използва (в моя дом) за предсказуем и превантивен контрол?
Как се прави термограсфко изследване ?
Колко време обикновено отнема инфрачервената инспекция?
Термографско обследване на промишлени системи и съоръжения
Може ли с инфрачервена камера да се установи наличието на мухъл?
Инфрачервена термография
Проверяват ли се новопостроени жилища и сгради?
Безопасна ли е инфрачервената термография?