Що е термография?

Термографско обследване на жилища, сгради, промишлени помещения и производствени съоръжения

Термография Услуги Цени Блог
Новини Термография Услуги Цени Контакти Блог
 

Термографията - въпроси и отговори

Що е термография?

Що е термография?
Що е термография?

За всяко тяло с температура над абсолютната нула (-273,15°C) е характерно специфично за температурата му електромагнитно излъчване.

Спектърът на това излъчване се описва от закона на Планк. Термографията е метод за измерване на топлинното излъчване и създаване на топлинни изображения на наблюдаваните обекти.

Полезни връзки


Инфрачервената камера работи ли в пълен мрак?
Инфрачервена термография
Може ли с инфрачервена камера да се установи наличието на мухъл?
Как инфрачервената термография открива влага?
Може ли термовизионната камера да получи образ през стените на дома ми?
Колко време обикновено отнема инфрачервената инспекция?
Безопасна ли е инфрачервената термография?
Що е термография?
Как може термовизорът да се използва (в моя дом) за предсказуем и превантивен контрол?
Как се прави термограсфко изследване ?