Що е термография?

Термографско обследване на жилища, сгради, промишлени помещения и производствени съоръжения

Термография Услуги Цени Блог
Новини Термография Услуги Цени Контакти Блог
 

Термографията - въпроси и отговори

Що е термография?

Що е термография?
Що е термография?

За всяко тяло с температура над абсолютната нула (-273,15°C) е характерно специфично за температурата му електромагнитно излъчване.

Спектърът на това излъчване се описва от закона на Планк. Термографията е метод за измерване на топлинното излъчване и създаване на топлинни изображения на наблюдаваните обекти.

Полезни връзки


Инфрачервена термография
Как се прави термограсфко изследване ?
Що е термография?
Колко време обикновено отнема инфрачервената инспекция?
Може ли с инфрачервена камера да се установи наличието на мухъл?
Може ли термовизионната камера да получи образ през стените на дома ми?
Как може термовизорът да се използва (в моя дом) за предсказуем и превантивен контрол?
Инфрачервената камера работи ли в пълен мрак?
Термографско обследване на промишлени системи и съоръжения
Безопасна ли е инфрачервената термография?