Що е термография?

Термографско обследване на жилища, сгради, промишлени помещения и производствени съоръжения

Термография Услуги Цени Блог
Новини Термография Услуги Цени Контакти Блог
 

Термографията - въпроси и отговори

Що е термография?

Що е термография?
Що е термография?

За всяко тяло с температура над абсолютната нула (-273,15°C) е характерно специфично за температурата му електромагнитно излъчване.

Спектърът на това излъчване се описва от закона на Планк. Термографията е метод за измерване на топлинното излъчване и създаване на топлинни изображения на наблюдаваните обекти.

Полезни връзки


Инфрачервена термография
Проверяват ли се новопостроени жилища и сгради?
Що е термография?
Как се прави термограсфко изследване ?
Безопасна ли е инфрачервената термография?
Може ли с инфрачервена камера да се установи наличието на мухъл?
Колко време обикновено отнема инфрачервената инспекция?
Как инфрачервената термография открива влага?
Може ли термовизионната камера да получи образ през стените на дома ми?
Инфрачервената камера работи ли в пълен мрак?