Що е термография?

Термографско обследване на жилища, сгради, промишлени помещения и производствени съоръжения

Термография Услуги Цени Блог
Новини Термография Услуги Цени Контакти Блог
 

Термографията - въпроси и отговори

Що е термография?

Що е термография?
Що е термография?

За всяко тяло с температура над абсолютната нула (-273,15°C) е характерно специфично за температурата му електромагнитно излъчване.

Спектърът на това излъчване се описва от закона на Планк. Термографията е метод за измерване на топлинното излъчване и създаване на топлинни изображения на наблюдаваните обекти.

Полезни връзки


Как се прави термограсфко изследване ?
Проверяват ли се новопостроени жилища и сгради?
Може ли термовизионната камера да получи образ през стените на дома ми?
Как инфрачервената термография открива влага?
Що е термография?
Термографско обследване на промишлени системи и съоръжения
Инфрачервена термография
Инфрачервената камера работи ли в пълен мрак?
Безопасна ли е инфрачервената термография?
Колко време обикновено отнема инфрачервената инспекция?