Термографско обследване на промишлени системи и съоръжения

Термографско обследване на жилища, сгради, промишлени помещения и производствени съоръжения

Термография Услуги Цени Блог
Новини Термография Услуги Цени Контакти Блог
 

Термографията - въпроси и отговори

Термографско обследване на промишлени системи и съоръжения

Термографско обследване на промишлени системи и съоръжения
Термографско обследване на промишлени системи и съоръжения

Измерването на температурите в промишлени системи и съоръжения чрез инфрачервени камери е ефективен начин за мониторинг на критичните елементи. Чрез редовни или периодични термографски анализи може с точност да се локализират електрически, електронни или механични елементи, които са чувствителни към промени в температурата.

След продължителна експлоатация машините стават по-малко ефективни и загряват повече в области, които не функционират добре.

Чрез термографски експертизи се откриват проблеми в ел. табла и разпределителни мрежи, транспортни ленти, валове, лагери, компресори, скоростни кутии, генератори, помпи, прегряване на двигатели. Може да установят електрически повреди преди да предизвикат пожар - претоварени и неправилно изчислени ел. вериги, прекъсвачи, които се нуждаят от незабавна замяна.

Термографските измервания могат да предотвратят аварирането на промишлени съоръжения, скъпоструващи ремонти и са от изключителна важност за безопасността на производствените предприятия и безпроблемната експлоатация на оборудването.

Полезни връзки


Може ли термовизионната камера да получи образ през стените на дома ми?
Как инфрачервената термография открива влага?
Как може термовизорът да се използва (в моя дом) за предсказуем и превантивен контрол?
Термографско обследване на промишлени системи и съоръжения
Инфрачервената камера работи ли в пълен мрак?
Инфрачервена термография
Безопасна ли е инфрачервената термография?
Как се прави термограсфко изследване ?
Може ли с инфрачервена камера да се установи наличието на мухъл?
Що е термография?