Термографско обследване на промишлени системи и съоръжения

Термографско обследване на жилища, сгради, промишлени помещения и производствени съоръжения

Термография Услуги Цени Блог
Новини Термография Услуги Цени Контакти Блог
 

Термографията - въпроси и отговори

Термографско обследване на промишлени системи и съоръжения

Термографско обследване на промишлени системи и съоръжения
Термографско обследване на промишлени системи и съоръжения

Измерването на температурите в промишлени системи и съоръжения чрез инфрачервени камери е ефективен начин за мониторинг на критичните елементи. Чрез редовни или периодични термографски анализи може с точност да се локализират електрически, електронни или механични елементи, които са чувствителни към промени в температурата.

След продължителна експлоатация машините стават по-малко ефективни и загряват повече в области, които не функционират добре.

Чрез термографски експертизи се откриват проблеми в ел. табла и разпределителни мрежи, транспортни ленти, валове, лагери, компресори, скоростни кутии, генератори, помпи, прегряване на двигатели. Може да установят електрически повреди преди да предизвикат пожар - претоварени и неправилно изчислени ел. вериги, прекъсвачи, които се нуждаят от незабавна замяна.

Термографските измервания могат да предотвратят аварирането на промишлени съоръжения, скъпоструващи ремонти и са от изключителна важност за безопасността на производствените предприятия и безпроблемната експлоатация на оборудването.

Полезни връзки


Може ли термовизионната камера да получи образ през стените на дома ми?
Проверяват ли се новопостроени жилища и сгради?
Що е термография?
Как инфрачервената термография открива влага?
Как може термовизорът да се използва (в моя дом) за предсказуем и превантивен контрол?
Термографско обследване на промишлени системи и съоръжения
Как се прави термограсфко изследване ?
Безопасна ли е инфрачервената термография?
Може ли с инфрачервена камера да се установи наличието на мухъл?
Колко време обикновено отнема инфрачервената инспекция?