Инфрачервената камера работи ли в пълен мрак?

Термографско обследване на жилища, сгради, промишлени помещения и производствени съоръжения

Термография Услуги Цени Блог
Новини Термография Услуги Цени Контакти Блог
 

Термографията - въпроси и отговори

Инфрачервената камера работи ли в пълен мрак?

Инфрачервената камера работи ли в пълен мрак?
Инфрачервената камера работи ли в пълен мрак?

Да, допълнителното осветление не е задължително, когато заснемаме проблем с термографската камера. Инфрачервените камери действат използвайки само топлинното излъчване на телата, което се изразява в различни топлинни подписи в заобикалящата ги среда. Можем да работим в стая с пълен мрак без инфрачервеното обследване да бъде възпрепятствано.

Полезни връзки


Как се прави термограсфко изследване ?
Безопасна ли е инфрачервената термография?
Инфрачервената камера работи ли в пълен мрак?
Инфрачервена термография
Що е термография?
Проверяват ли се новопостроени жилища и сгради?
Термографско обследване на промишлени системи и съоръжения
Може ли с инфрачервена камера да се установи наличието на мухъл?
Може ли термовизионната камера да получи образ през стените на дома ми?
Колко време обикновено отнема инфрачервената инспекция?