Галерия

Термографско обследване на жилища, сгради, промишлени помещения и производствени съоръжения

Термография Услуги Цени Блог
Новини Термография Услуги Цени Контакти Блог
 

Производствено оборудване и инсталации

Производствено оборудване и инсталацииПроизводствено оборудване и инсталации

Обследване на промишлени обекти с уреди за инфрачервена термография. Намаляваме разходи за експлоатация и поддръжка, риск от аварии, траваматизъм, престой и други загуби, чрез инспекция на съоръженията и системите в промишлени предприятия. Предмет на инспекция са сгради, ВиК, ОВ, електро инсталации, сървърни помещения, покриви и фасади, производствено оборудване, климатични системи, хладилно оборудване, басейни, резервоари и др.


Повреди в електрически инсталации и табла

Повреди в електрически инсталации и таблаПовреди в електрически инсталации и табла

Прегледа на електрически инсталации с инфрачервена камера включва проводници, прекъсвачи, контакти, предпазители и други връзки, за да се установи прегряване. Добре е известно, че прегряването на електрическите компоненти дава предварителен сигнал за предстоящ проблем. Проблемите в електрозахранването могат да доведат до значителни материални щети, както и да застрашат човешки живот. Експлоатирането на инсталация, която име прегрели елементи консумира повече енергия и струва повече.


Теч от покриви и балкони

Теч от покриви и балкониТеч от покриви и балкони

Около 40% от новото строителство показва дефекти още през първите години на експлоатация. Този процент е много по-висок за сгради в експоатация повече от 5 години. Причините обикновено се крият в неправилно проетиране на отводняването на сградата, използване на материали с ниско качество, неспазване на технологична дисциплина при монтаж, повреждане на хидризолиращите материали при последващи дейности.


Загуба на топлина или студ

Загуба на топлина или студЗагуба на топлина или студ

Инфрачервената термография е изключтелен метод за откриване на дефекти в топлоизолация като липсващи или неправилно поставени плоскости, ниско качество на материала, качество на дюбелиране и др. Чрез термографския анализ е лесно да бъдат открити места където изтича или втича топъл или студен въздух. Същото се отнася за качеството на дограмата, вложения стъклопакет и уплътнението на отварящите се елементи.


Теч от водопровод и канализация

Теч от водопровод и канализацияТеч от водопровод и канализация

Течовете от водопровод и канализация са най-често срещания битов проблем свързан с експлоатация на жилища. Най-често причината за теч е некачествено изпълнено строителство, ремонт или преустройство на ВиК инсталацията. Идентифицирането на такъв теч е изключително трудно или невъзможно с просто око, защото обикновено човек вижда само последствията като петна, подута боя, ронеща се мазилка или подгизнал окачен таван.


Проблеми с подово отопление

Проблеми с подово отоплениеПроблеми с подово отопление

Подовото отопление носи толинен комфорт в жилището, но изграждането и експлоатацията му носат риск от дефекти, които да компрметират настилки и мазилки в съседство. С инфрачервена камера лесно се откриват зони с повишена температура на пода, които свидетелстват за разлив на течност под настилката.


Откриване на некачествена или повредена термоизолация

Откриване на некачествена или повредена термоизолацияОткриване на некачествена или повредена термоизолация

Инфрачервената термография е изключтелен метод за откриване на дефекти в топлоизолация като липсващи или неправилно поставени плоскости, ниско качество на материала, качество на дюбелиране и др.


Проблеми с врати, прозорци и капандури

Проблеми с врати, прозорци и капандуриПроблеми с врати, прозорци и капандури

Чрез термографския анализ е лесно да бъдат открити места където изтича или втича топъл или студен въздух. Същото се отнася за качеството на дограмата, вложения стъклопакет и уплътнението на отварящите се елементи.


Проблеми в сървърни помещения

Проблеми в сървърни помещенияПроблеми в сървърни помещения

Сървърните помещения са критична част от съвременната организация на бизнеса. Поддръжката и експлоатацията на сървърно помещения и е сложен и скъп процес. Прекъсванията в работата на сървърите обикновенно води до огромни ресурсни загуби и най-важното загуби на клиенти.