Повреди в електрически инсталации и табла

Термографско обследване на жилища, сгради, промишлени помещения и производствени съоръжения

Термография Услуги Цени Блог
Новини Термография Услуги Цени Контакти Блог
 

Повреди в електрически инсталации и табла

Нашите инфрачервени камери ни позволяват да видим места на загряване заради високо съпротивление, дълго преди веригата да се загрее прекалено и доведе до авария.

Прегледа на електрически инсталации с инфрачервена камера включва проводници, прекъсвачи, контакти, предпазители и други връзки, за да се установи прегряване. Добре е известно, че прегряването на електрическите компоненти дава предварителен сигнал за предстоящ проблем. Проблемите в електрозахранването могат да доведат до значителни материални щети, както и да застрашат човешки живот. Експлоатирането на инсталация, която име прегрели елементи консумира повече енергия и струва повече.

Научете истинското състояние на Вашата електрическа мрежа

Електрическите неизправности могат да се класифицират както следва:

Критични – Клас А-повредата на този компонент ще има заначително въздействие, ще изисква високи разходи за ремонт и/или представлява заплаха за човек.

Тежки – Клас В-повредата не надхвърля определен компонент и има минимално въздействие. Разходите за ремонт биха могли да са значителни.

Предупреждение –Клас С- повредата е рутинна и ремонтът може да се направи бързо, лесно и на разумна цена с минимален труд и няколко дребни резервни части.

Снимка #1

Снимка #2

Видно е прегряването на десния прекъсвач. При снимка отблизо се вижда, че клемите на двата крайни проводника са нагрети. Препоръката е да се затегнат клемите.

Снимка #3

Снимка #4

Един от предпазителите е прегрял и може да доведе до късо съединение или пожар.