Откриване на некачествена или повредена термоизолация

Термографско обследване на жилища, сгради, промишлени помещения и производствени съоръжения

Термография Услуги Цени Блог
Новини Термография Услуги Цени Контакти Блог
 

Откриване на некачествена или повредена термоизолация

Инфрачервената термография е изключтелен метод за откриване на дефекти в топлоизолация като липсващи или неправилно поставени плоскости, ниско качество на материала, качество на дюбелиране и др.

Снимка #2

Снимка #1

Липсваща изолация на част от стената

Снимка #3

Снимка #4

Лошо поставена топлоизолация.

Снимка #5

При определени условия е лесно да бъде изобразено дюбелирането на топлоизолационните платна от EPS.