Партньори

Термографско обследване на жилища, сгради, промишлени помещения и производствени съоръжения

Термография Услуги Цени Блог
Новини Термография Услуги Цени Контакти Блог
 

Партньори

ЕТ "Златан Желев"

ЕТ
ЕТ

От 1994 г. фирмата предлага ВиК услуги за гр. София.

Предмет на дейността ни са вътрешно-сградните водопроводни и канализационни мрежи - тяхното изграждане, ремонт и поддръжка, вкл. и на прилежащото им оборудване със санитарни и водочерпни прибори.

Списък на основните услуги:

монтаж и ремонт на инсталации за водопровод и канализация

монтаж и ремонт на санитарно оборудване

монтаж на спирателна и предпазна арматура, прибори за измерване и контрол на потока

отстраняване на теч от ВиК инсталации

консултация и диагностика при проблеми по водопровода и канализацията

...и много други ВиК услуги, които осигуряват нормалното функциониране на сградната ВиК инсталация.

Фирмата поема пълна отговорност за повреди и неизправности, които са следствие от монтажните дейности. Затова осигуряваме гаранция, валидна 12 месеца от датата на завършването им.

Материалите, с които работим и препоръчваме на клиентите ни, са подбирани по най-строги критерии и са обект на нашето особено внимание. Тяхната гаранция се поема от производителите им.