Откриване на течове с термокамера

Термографско обследване на жилища, сгради, промишлени помещения и производствени съоръжения

Термография Услуги Цени Блог
Новини Термография Услуги Цени Контакти Блог
 

Новини

Откриване на течове с термокамера

Откриване на течове с термокамера
Откриване на течове с термокамера

Един от най-често срещаните проблеми в домовете ни е появата на влажни петна по стените граничещи с мокрите помещения. Причините за образуването им обикновено са три:

- теч от водопровода (студена или топла вода);

- теч от канализацията (обикновено в пода на банята);

- нарушение на целостта на фугите на плочките (най-разпространения проблем).

Отоплителните инсталации също могат да са причина за овлажняване на стените и компроментиране на подовите настилки. Диагностицирането на всички описани по-горе проблеми може да се осъществи с помощта на термокамера и капацитивни (диелектрични) влагомери. Успеваемостта на обследването зависи от познанията на термографа и качеството на използваната апаратура. Нашата практика е показала, че успяваме да открием причинителите на проблема с абсолютна или задоволителна точност в над 90% от случаите.

Полезни връзки


Откриване на течове с термокамера
Инфрачервена термография
Термографска диагностика с термокамери