Термографията - въпроси и отговори

Термографско обследване на жилища, сгради, промишлени помещения и производствени съоръжения

Термография Услуги Цени Блог
Новини Термография Услуги Цени Контакти Блог
 

Термографията - въпроси и отговори

Как може термовизорът да се използва (в моя дом) за предсказуем и превантивен контрол?

Как може термовизорът да се използва (в моя дом) за предсказуем и превантивен контрол?
Как може термовизорът да се използва (в моя дом) за предсказуем и превантивен контрол?

Няма перфектни сгради и винаги има скрити дефекти, които не са известни на техните обитатели преди да се появим ние. Винаги откриваме дефекти чрез извършване на превантивно сканиране. Ще ви покажем как тези проблеми могат да бъдат коригирани. Най-типичните инфрачервени приложения са откриването на структурни проблеми, скрито проникване на влага, невидими електрически повреди, както и отоплителни и енергийни загуби.


Инфрачервената камера работи ли в пълен мрак?

Инфрачервената камера работи ли в пълен мрак?
Инфрачервената камера работи ли в пълен мрак?

Да, допълнителното осветление не е задължително, когато заснемаме проблем с термографската камера. Инфрачервените камери действат използвайки само топлинното излъчване на телата, което се изразява в различни топлинни подписи в заобикалящата ги среда. Можем да работим в стая с пълен мрак без инфрачервеното обследване да бъде възпрепятствано.


Може ли термовизионната камера да получи образ през стените на дома ми?

Може ли термовизионната  камера  да получи образ  през стените на дома ми?
Може ли термовизионната  камера  да получи образ  през стените на дома ми?

Не. Макар да изглежда, като че ли виждате като на рентген това, което действително виждате е температурните разлики на стената породена от повърхността на материала и влагата осъществяваща температурната проводимост. Инфрачервените лъчи не могат да проникват през облекло или затворени прозорци.


Проверяват ли се новопостроени жилища и сгради?

Проверяват ли се новопостроени жилища и сгради?
Проверяват ли се новопостроени жилища и сгради?

Новите жилища не са съвършени . След редица IR сканиране на новопостроени сгради не сме видели все още идеалният дом. Дефектите са различни и е добре да знаете до каква степен те могат да са опасни за Вас и Вашето семейство (служители) - нашите камера и влагомер ще определят това. Намерете тези дефекти сега, преди да сте извършили окончателно плащане (последна вноска) или преди да изтече гаранцията на жилището Ви.


Колко време обикновено отнема инфрачервената инспекция?

Колко време обикновено отнема инфрачервената инспекция?
Колко време обикновено отнема инфрачервената инспекция?

Средно по размер жилище (100 м²) може да се сканира за около 80 минути. След това ще са необходими приблизително 3 часа, за да се генерира професионален доклад в офиса ни. Тези периоди могат да варират в зависимост от квадратурата и състоянието на дома, който се инспектира и колко снимки са необходими за детектиране на всеки конкретен проблем.


Как се прави термограсфко изследване ?

Как се прави термограсфко изследване ?
Как се прави термограсфко изследване ?

Термографията е уникален метод за изследване на скрити проблеми в сгради и оборудване. Методът е бърз и заснетите инфрачервени снимки са мощен инструмент за взимане на решения за отстраняване на проблеми.

Анализът на топлинното излъчване на обекти е богат източник на информация за нарушение на цялостта на обектите, овлажняване, прегряване, липса на добър контакт между две повърхности, загуба на топлина и много други дефекти. С помощта на уреди за инфрачервен анализ се извършва ранна диагностика за бъдещи проблеми на сгради, помещения или машини. Чрез термографски анализ се изследва излъчването на обектите в спектралния диапазон 7.5 - 13 µm. Метода е подоходящ за откриване на източници на влага в сградата, местата от където се губи топлина или възможност за късо съединение в електроинсталацията.

Термографските камери записват интензивността на излъчване в инфрачервената област. Това е излъчване, което не се вижда с просто око. Камерата преобразува инфрачервеното излъчване във видими образ и създава снимки. Изображенията са представени в степени на сивото или с различни цветови палитри, което прави по-лесно възприемането на температурната картина. Въпреки че човешкото око може да види радиация от електромагнитния спектър в рамките на 0,4 - 0,7 μm, инфрачервениа спектър варира от 0,9 - 14 μm. Камерите, използвани за на инспекция работят в областта, 8-14 μm.

Фирмата ни е специализирана изцяло върху инспекция на сгради, помещения и оборудване, за съществуващи или потенциални проблеми при експлоатация. Разполагаме с оборудване на водещия производител на уреди за инфрачервен анализ FLIR от САЩ. В състояние сме да открием разлика от 0,05 грaдуса по Целзий в температурата на изследвания обект. В резултат на изследването предоставяме богат снимков материал и писмен доклад за състоянието.

Бързо, без разрушаване и на достъпна цена!


Може ли с инфрачервена камера да се установи наличието на мухъл?

Може ли с  инфрачервена камера да се установи наличието на мухъл?
Може ли с  инфрачервена камера да се установи наличието на мухъл?

С инфрачервената камера не може да се установи директно наличието на плесени. Може обаче да се търсят области, които задържат влагата и остават различен топлинен подпис от околната среда. По презумпция в тези зони се развиват мухъли и плесени.


Термографско обследване на промишлени системи и съоръжения

Термографско обследване на промишлени системи и съоръжения
Термографско обследване на промишлени системи и съоръжения

Измерването на температурите в промишлени системи и съоръжения чрез инфрачервени камери е ефективен начин за мониторинг на критичните елементи. Чрез редовни или периодични термографски анализи може с точност да се локализират електрически, електронни или механични елементи, които са чувствителни към промени в температурата.

След продължителна експлоатация машините стават по-малко ефективни и загряват повече в области, които не функционират добре.

Чрез термографски експертизи се откриват проблеми в ел. табла и разпределителни мрежи, транспортни ленти, валове, лагери, компресори, скоростни кутии, генератори, помпи, прегряване на двигатели. Може да установят електрически повреди преди да предизвикат пожар - претоварени и неправилно изчислени ел. вериги, прекъсвачи, които се нуждаят от незабавна замяна.

Термографските измервания могат да предотвратят аварирането на промишлени съоръжения, скъпоструващи ремонти и са от изключителна важност за безопасността на производствените предприятия и безпроблемната експлоатация на оборудването.


Как инфрачервената термография открива влага?

Как инфрачервената термография открива влага?
Как инфрачервената термография открива влага?

Когато влагата се изпарява, тя създава охлаждащ ефект. Този охлаждащ ефект е ясно видим на монитора на инфрачервената камера. След това показанията се обработват софтуерно и достигат до Вас под формата на писмена термографска експертиза.


Инфрачервена термография

Инфрачервена термография
Инфрачервена термография

Термографските снимки позволяват да се определят зоните с намалена топлина, невидими за човешкото око, да се открият проблемите, свързани с повишена топлопроводност, дефекти на топлоизолацията, локализиране на точки на оросяване (свързано с поява на мухъл) и др. Могат да бъдат проверени качеството на монтаж на дограма, на монтаж на изолация на сграда и т.н.

Термографските изследвания на машини, агрегати и отделни техни възли, пещи, енергийни котли в промишлеността, както и на жилищни и обществени сгради в момента на експлоатацията им и след реконструкция позволяват бързо да се откриват възможни потенциални опасности от авария или дефект, както и да се предвидят комплекс от действия за намаляване на топлинните загуби, водещо до намаляване на разходите за отопление.

Термовизията в промишлеността може да се използва за:

Предиктивна поддръжка на електрооборудване – идентифицират се проблеми с лоши електрически връзки;

Предиктивна поддръжка на механично оборудване – откриват се излъчващи повече топлина лагери, куплунзи, зъбни предавки, компресори, топлообменници, изолирани тръбопроводи

Откриване на нарушена изолация по електрически далекопроводи, изолирани топлопроводи и др.

Контрол на качеството на продукцията – откриване на несъвършенства при пластмасови отливки, гумени изделия,електродвигатели и др.

Наблюдаване и контрол на технологични процеси

Изследователски цели в научно-развойните отдели

Откриване на влага в затворени помещения

Оценка на енергийните загуби на съоръжения, машини или сгради