Инфрачервена термография

Термографско обследване на жилища, сгради, промишлени помещения и производствени съоръжения

Термография Услуги Цени Блог
Новини Термография Услуги Цени Контакти Блог
 

Термографията - въпроси и отговори

Инфрачервена термография

Инфрачервена термография
Инфрачервена термография

Термографските снимки позволяват да се определят зоните с намалена топлина, невидими за човешкото око, да се открият проблемите, свързани с повишена топлопроводност, дефекти на топлоизолацията, локализиране на точки на оросяване (свързано с поява на мухъл) и др. Могат да бъдат проверени качеството на монтаж на дограма, на монтаж на изолация на сграда и т.н.

Термографските изследвания на машини, агрегати и отделни техни възли, пещи, енергийни котли в промишлеността, както и на жилищни и обществени сгради в момента на експлоатацията им и след реконструкция позволяват бързо да се откриват възможни потенциални опасности от авария или дефект, както и да се предвидят комплекс от действия за намаляване на топлинните загуби, водещо до намаляване на разходите за отопление.

Термовизията в промишлеността може да се използва за:

Предиктивна поддръжка на електрооборудване – идентифицират се проблеми с лоши електрически връзки;

Предиктивна поддръжка на механично оборудване – откриват се излъчващи повече топлина лагери, куплунзи, зъбни предавки, компресори, топлообменници, изолирани тръбопроводи

Откриване на нарушена изолация по електрически далекопроводи, изолирани топлопроводи и др.

Контрол на качеството на продукцията – откриване на несъвършенства при пластмасови отливки, гумени изделия,електродвигатели и др.

Наблюдаване и контрол на технологични процеси

Изследователски цели в научно-развойните отдели

Откриване на влага в затворени помещения

Оценка на енергийните загуби на съоръжения, машини или сгради

Полезни връзки


Може ли с инфрачервена камера да се установи наличието на мухъл?
Проверяват ли се новопостроени жилища и сгради?
Как се прави термограсфко изследване ?
Термографско обследване на промишлени системи и съоръжения
Колко време обикновено отнема инфрачервената инспекция?
Как инфрачервената термография открива влага?
Инфрачервена термография
Инфрачервената камера работи ли в пълен мрак?
Може ли термовизионната камера да получи образ през стените на дома ми?
Безопасна ли е инфрачервената термография?