Услуги

Термографско обследване на жилища, сгради, промишлени помещения и производствени съоръжения

Термография Услуги Цени Блог
Новини Термография Услуги Цени Контакти Блог
 

Услуги

Фирмата ни е специализирана изцяло върху инспекция на сгради, помещения и оборудване, за съществуващи или потенциални проблеми при експлоатация.

Откриване на теч от водопровод и канализация

Течовете от водопровод и канализация са най-често срещания битов проблем свързан с експлоатация на жилища. Най-често причината за теч е некачествено изпълнено строителство, ремонт или преустройство на ВиК инсталацията. Идентифицирането на такъв теч е изключително трудно или невъзможно с просто око, защото обикновено човек вижда само последствията като петна, подута боя, ронеща се мазилка или подгизнал окачен таван. Нашата апаратура ни позволява да следим разлики в температурата на обекта в рамките на десети от градуса. Чрез инфрачервена термография източникът на теч ще бъде открит бързо и без да се разрушават стени или подови настилки. Ние ще Ви посочим конкретно мястото с проблема.

Откриване на теч от покриви и балкони

Около 40% от новото строителство показва дефекти още през първите години на експлоатация. Този процент е много по-висок за сгради в експоатация повече от 5 години. Причините обикновено се крият в неправилно проетиране на отводняването на сградата, използване на материали с ниско качество, неспазване на технологична дисциплина при монтаж, повреждане на хидризолиращите материали при последващи дейности. Навременото откриване на течове е критично за предовратяване на компрометирането на вътрешните и външни облицовки. Многогодишните течове могат да доведат до повреждане на конструкцията на сградния елемент.

Откриване на зони предразположени към мухъл

Мухълът съществува в нашата околна среда дълго преди да открием видимото му присъствие. Въздействието върху здравето зависи от концентрацията на спори в помещението и алергичното въздействие върху конкретен човек. Потенциалните здравословни проблеми могат да варират от алергични реакции до астма. Според здравните агенции, няма практически способ да елиминираме спорите в закрито помещение. Най-добрия начин е да контролираме влагата. Течовете от тръби и покриви, лоша топлоизолация (термомостове) са най-честите източници за натрупване на влага, кото да доведе до развитие на мухъл. Влагата по стени и тавани може да бъде открита с чувствителна инфрачервена камера благодарение на различното топлинно излъчване на сухия и влажен материал. Влажните петна имат ясен отпечатък на термографската снимка.
Защо да направим инфрачервен анализ за наличие на влага в помещението?
Да определим и елиминираме източниците на влага и сътветно мухъл
Да се определи обема на влагата скрита в стените и тавана
Да определим нарушенията в стени, гипскартон и изолация
Да използваме точни цветни термични снимки, които да покажем на изпълняващите ремонтни дейности
Да намалим загубите като действаме бързо и категорично при определяне на въздействето на влагата Да защитим инвестираните средства

Загуба на топлина или студ

Инфрачервената термография е изключтелен метод за откриване на дефекти в топлоизолация като липсващи или неправилно поставени плоскости, ниско качество на материала, качество на дюбелиране и др. Чрез термографския анализ е лесно да бъдат открити места където изтича или втича топъл или студен въздух. Същото се отнася за качеството на дограмата, вложения стъклопакет и уплътнението на отварящите се елементи.

Чрез заснемане на фасадата на сградата отвън, могат да бъдат определени жилищата, в които има включени радиатори за отопление.

Проблеми с подово отопление

Подовото отопление носи толинен комфорт в жилището, но изграждането и експлоатацията му носат риск от дефекти, които да компрметират настилки и мазилки в съседство. С инфрачервена камера лесно се откриват зони с повишена температура на пода, които свидетелстват за разлив на течност под настилката.

Повреди в електрически табла и мрежи

Нашите инфрачервени камери ни позволяват да видим места на загряване заради високо съпротивление, дълго преди веригата да се загрее прекалено и доведе до авария.

Прегледа на електрически инсталации с инфрачервена камера включва проводници, прекъсвачи, контакти, предпазители и други връзки, за да се установи прегряване. Добре е известно, че прегряването на електрическите компоненти дава предварителен сигнал за предстоящ проблем. Проблемите в електрозахранването могат да доведат до значителни материални щети, както и да застрашат човешки живот. Експлоатирането на инсталация, която име прегрели елементи консумира повече енергия и струва повече.

Научете истинското състояние на Вашата електрическа мрежа

Проблеми в сървърни помещения

Сървърните помещения са критична част от съвременната организация на бизнеса. Поддръжката и експлоатацията на сървърно помещения и е сложен и скъп процес. Прекъсванията в работата на сървърите обикновенно води до огромни ресурсни загуби и най-важното загуби на клиенти. С помощта на инфрачервена камера можем да проследим източниците на прегряване и отвеждането на топлия въздух. При нужда може да се изследват платки, свързващи кабели, вентилация в конкретен сървърен елемент.

Инспекцията на сървърни помещения включва:
Климатизация на помещението и източници на загуба на студ
Захранване: кабели, табла, предпазители, захранващи блокове, UPS,
Обща вентилация по ракове и разпределение на топлината

Производствено оборудване и инсталации

Обследване на промишлени обекти с уреди за инфрачервена термография. Намаляваме разходи за експлоатация и поддръжка, риск от аварии, траваматизъм, престой и други загуби, чрез инспекция на съоръженията и системите в промишлени предприятия. Предмет на инспекция са сгради, ВиК, ОВ, електро инсталации, сървърни помещения, покриви и фасади, производствено оборудване, климатични системи, хладилно оборудване, басейни, резервоари и др.

Превантивна поддръжка за избягване на аварии и намаляване разходите за ескплоатация. Ранно откриване на проблеми сързани с:

• Електрически табла и разпределителни мрежи - прегряване на свръзките заради лош контакт
• Фотоволтаични системи
• Загуби на топлина или студ от нарушена топлоизолация
• Производствено оборудване - прегряване на двигатели, транспортни ленти, валове, нагреватели, платки, вентилатори
• Сървърни помещения – прегряване на оборудване и загуба на студ от помещението
• ВиК – скрити и явни течове от вертикални и хоризонтални разводки в сградата и външни връзки и водопроводни отклонения
• Натрупвания и задръстване на тръбопроводи
• Комини
• Загуби от топлопроводи – вода, пара, газове
• Климатични инсталации – неправилно охлаждане, неработещи секции
• Хладилни инсталации – нарушени уплътнения и изолация, проблеми с компресори и радиатори
• Покриви – течове от плоски покриви, капандури
• Фасади – загуби на топлина, проблемеми с облицовка
• Басейни – течове и загуби на вода от битови и обществени басейни SPA центрове, фонтани и др.


Наши клиенти са:
• Промишлени предприятия
• Обществени сгради
• Търговски центрове и вериги

Термографска диагностика на пчелни кошери