Производствено оборудване и инсталации

Термографско обследване на жилища, сгради, промишлени помещения и производствени съоръжения

Термография Услуги Цени Блог
Новини Термография Услуги Цени Контакти Блог
 

Производствено оборудване и инсталации

Обследване на промишлени обекти с уреди за инфрачервена термография. Намаляваме разходи за експлоатация и поддръжка, риск от аварии, траваматизъм, престой и други загуби, чрез инспекция на съоръженията и системите в промишлени предприятия. Предмет на инспекция са сгради, ВиК, ОВ, електро инсталации, сървърни помещения, покриви и фасади, производствено оборудване, климатични системи, хладилно оборудване, басейни, резервоари и др.

Превантивна поддръжка за избягване на аварии и намаляване разходите за ескплоатация. Ранно откриване на проблеми сързани с:

• Електрически табла и разпределителни мрежи - прегряване на свръзките заради лош контакт

• Фотоволтаични системи

• Загуби на топлина или студ от нарушена топлоизолация

• Производствено оборудване - прегряване на двигатели, транспортни ленти, валове, нагреватели, платки, вентилатори

• Сървърни помещения – прегряване на оборудване и загуба на студ от помещението

• ВиК – скрити и явни течове от вертикални и хоризонтални разводки в сградата и външни връзки и водопроводни отклонения

• Натрупвания и задръстване на тръбопроводи

• Комини

• Загуби от топлопроводи – вода, пара, газове

• Климатични инсталации – неправилно охлаждане, неработещи секции

• Хладилни инсталации – нарушени уплътнения и изолация, проблеми с компресори и радиатори

• Покриви – течове от плоски покриви, капандури

• Фасади – загуби на топлина, проблемеми с облицовка

• Басейни – течове и загуби на вода от битови и обществени басейни SPA центрове, фонтани и др.

Наши клиенти са:

• Промишлени предприятия

• Обществени сгради

• Търговски центрове и вериги

Снимка #1

Снимка #2

Снимка #3

Снимка #4

Снимка #5

Снимка #6

Термографско заснемане на пещ за непрекъснато леене на метал.По-топлите участъци показват по-слаба изолация от вътрешната страна на пещта.Обърнете внимание на температурите които са измерени в контролните точки.