BUILDINSPECT - Термографски анализ

Термографско обследване на жилища, сгради, промишлени помещения и производствени съоръжения

Термография Услуги Цени Блог
Новини Термография Услуги Цени Контакти Блог
 

Термографско обследване на сгради

За собствениците

Повишаваме дълготрайността на недвижимите активи. Намаляваме разходите за експлоатация. Удължаваме времето между два ремонта.

За купувачите

Намаляваме риска от покупка на некачествен имот, а също и възможност за договаряне на цена съответстваща на състоянието на обекта.

За инвеститори

Следим качеството на изпълнение на довършителните СМР. Изследваме пропуски при изпълнение на скрити работи.

За промишлени предприятия

Чрез договори за превантивна инспекция на съоръженията, намаляваме риска от аварии, траваматизъм, престой и други загуби. Предмет на инспекция са ВиК, електро, ОВ, сървърни помещения, покриви и фасади, производствено оборудване, басейни, резервоари и др.

За нас

Фирмата ни е специализирана изцяло върху инспекция на сгради, помещения и оборудване, за съществуващи или потенциални проблеми при експлоатация.

Услуги

Откриване на зони предразположени към мухъл
Откриване на зони предразположени към мухъл
Проблеми с подово отопление
Проблеми с подово отопление
Откриване на теч от покриви и балкони
Откриване на теч от покриви и балкони
Откриване на теч от водопровод и канализация
Откриване на теч от водопровод и канализация
Загуба на топлина или студ
Загуба на топлина или студ
Повреди в електрически табла и мрежи
Повреди в електрически табла и мрежи
Проблеми в сървърни помещения
Проблеми в сървърни помещения
Производствено оборудване и инсталации
Производствено оборудване и инсталации